Ons huis – Our house

Nederlands

Als het goed is… kunnen we eerdaags een nieuw huis laten bouwen 😀

Onze verzekeraar heeft ons huis weer laten inspecteren, dit gebeurde vlak nadat we terug waren gekomen van de vakantie. Aan de hand van die beoordeling, zouden ze besluiten of we konden repareren, of opnieuw laten bouwen. Zo’n 6 weken later (voor hun doen is dat vrij snel), kwam de conclusie: reparatie. Hmmm, niet helemaal waar we op hoopten. Een nieuw huis zat al in onze lange-termijn planning, dus waarom repareren als we het over zo’n 15 jaar toch weer plat laten gooien? Dus wij naar de verzekeraar voor een gesprek. De conclusie: ja, we kunnen het huis opnieuw laten bouwen, mits we toestemming krijgen van onze bank om onze hypotheek af te betalen met het geld dat we van de verzekeraar krijgen. Vraag je je toch af waarom de bank daar problemen mee zou hebben, maar goed. We kregen de toestemming, en vervolgens wachten op reactie van de verzekeraar. En wachten… En wachten… En wachten… Vorige week werden we gebeld. Zowel de verzekeraar als de EQC komen nu dus WEER naar ons huis kijken om te zien of beide rapporten wel kloppen. Stelletje bureaucraten! Ze komen vrijdag.

English

If all goes well… we can get a new house built reasonably soon 😀

Our insurer had our house checked again, this happened just after we came back from our holiday. Based on the results of that investigation, they were going to decide between repair and rebuild. About 6 weeks later (which is quite fast for them), the decision was made: repair. Hmmm, not quite what we hoped for. Our long-term plans always included a new house, so why do the repair if we’re going to knock it down anyway in about 15 years’ time? So off we went to the insurer for a face-to-face talk. The result: yes, we can rebuild, if we can get permission from our bank to pay off our mortgage with the money that our insurance company is going to give us. Makes you wonder why the bank would have any problems with that, but anyway. We got permission, and then we had to wait for a reaction from the insurer. And we waited… And we waited… And we waited… Last week we got a call. Both the insurer and the EQC are coming to check our house AGAIN to see if both reports were the same. Bunch of bureaucrats! They’re coming on Friday.

Advertisements

Aardbeving, 20 – Earthquake, 20

Nederlands

Tja, het begint ondertussen een beetje saai te worden. Weer een aardbeving! What else is new? We schijnen er ondertussen aardig aan gewend te zijn. Aardbeving, lichte paniek, het pand evacueren, naar huis rijden (het verkeer viel mee), geen stroom, wel stromend water (dat we niet hoeven te koken, de riolen zijn heel gebleven deze keer), naschokken. De winkels zijn gewoon open gebleven.

Frances was op kantoor toen het gebeurde, Brian zat met Miriam in de auto. We zijn er allemaal zonder kleerscheuren vanaf gekomen. De dag erna zijn we naar Wanaka gevlucht voor een week, en Frances’ collega was zo aardig om ons uit te nodigen voor de Kerst lunch. Erg lekker en gezellig!

English

Well, it’s starting to get a bit boring by now. Another earthquake! What else is new? We seem to be getting pretty used to it by now. Earthquake, mild panic, evacuate the building, drive home (traffic wasn’t too bad), no power, though we had running water (that we didn’t have to boil first, the sewers didn’t crack this time), aftershocks. The shops didn’t even close.

Frances was in the office when it happened, Brian was in the car with Miriam. We all got out of it without any injuries. The day after we fled to Wanaka for a week, and Frances’ collega was very nice and invited us to the Christmas lunch. Very tasty and cheery!