Miriam, 8m3w

Nederlands

Aangezien Miriam laatst weer naar de Plunket is geweest voor een weeg- en meetsessie, hier een berichtje over haar ‘algemene’ ontwikkeling. Ze weeg nu net geen 9 kilo (8.96) en is 73 cm lang. Ze zou wat meer mogen wegen voor haar lengte, maar dat ligt aan haar verkoudheden en het feit dat ze een hele actieve baby is. Haar laatste groeispurt lijkt zich geconcentreerd te hebben op wat ze kan, niet op haar groei. Qua ontwikkeling doet ze het geweldig, fantastisch, uitmuntend, verzin nog maar een paar superlatieven. Ze ligt voor op de meeste dingen, zoals spraak en motoriek, en het feit dat ze zelf eet. Waar Rapley al niet goed voor is! 😀 Ze kruipt al bijna, momenteel duwt ze zich met haar armen naar achteren en tolt om haar as. Handig om de speeltjes achter haar te pakken te krijgen, of om een van haar ouders in het zicht te houden. Soms is het net alsof zij een kompas is en papa of mama het noorden. De laatste tijd ‘kletst’ ze ons de oren van het hoofd: “ma ma ma ma da da da da ba ba ba ba ba”, geweldig! “Ma ma ma” zegt ze voornamelijk tegen haar moeder, al wordt papa ook vaak zo bestempeld 😉 De katten doet ze ook vaak na, als Kiko piepend miauwt, dan piept Miriam terug. Eten doet ze als een bouwvakker, het gaat best soepeltjes. Tot nu toe zijn we nog geen etenswaren tegen gekomen die ze weigert, al lijkt ze iets minder enthousiast te zijn over gedroogde abrikozen en gekookte aardappels. Voor de rest gaat alles naar binnen, en ons kijkt ze bijna het eten uit de mond 🙂 Ook op tafel trommelen is geweldig, vooral als papa en mama meedoen. Lekker met zijn drietjes drummen, en Miriam gaat uit haar dak.

De laatste tijd slaapt ze weer erg veel, ‘s ochtends en ‘s middags ligt ze makkelijk 2 uur lang op bed, en als ze goed eet, slaapt ze de nacht door ook! De nachten zijn wel onvoorspelbaar, soms wil ze 3 voedingen en soms geen. Raar kind 😉 Wat heel schattig is, is dat ze nu in haar slaap op haar buik rolt en haar bips in de lucht steekt. Je moet oppassen dat je niet te hard lacht, anders wordt ze wakker, en dan heb je het gedaan! Wakker gemaakt worden staat aardig onderaan haar lijst van favoriete activiteiten, samen met ‘gezicht afboenen na het eten’ en ‘afgedroogd worden na het wassen’. We hebben haar nu een paar keer in de douche op de vloer laten zitten, wat ze erg leuk vindt. Vooral met de waterstraal over haar hoofdje gaan is fijn, hoewel ze dan soms zo enthousiast met haar armen zwaait dat ze omvalt. Dat is wat minder een succes, gek genoeg 😛 Een week geleden zat ze met baby badje en al in de douche, en kon ze lekker spetteren en op het water ‘drummen’. Recentelijk hebben we de box opgezet in de woonkamer, daar kan ze veilig in spelen en het houdt haar speeltjes een beetje op 1 plek. Ze vindt het best geinig, al heeft ze zich wel een paar keer gestoten aan de tralies. Afijn, weer een leerervaring, en na een stevige knuffel en een kus van papa of mama is het alweer goed 🙂

English

Since Miriam had another Plunket appointment recently to weigh and measure her, it’s a good time for another ‘general development’ blog post. She now weighs almost 9 kilograms (8.96) and is 73 cm tall. She could weigh more for her length, but that has to do with all of her colds and the fact that she’s a very active baby. Her latest growth spurt seems to have focussed itself on her abilities, not her size. With regards to her development she’s doing wonderful, fantastic, excellent, and some more superlatives. She’s ahead of schedule on most things, like speech and motor skills, and the fact that she eats by herself. Rapley is good for a lot of things! 😀 She is almost crawling, at the moment she pushes herself backwards with her arms and turns around in circle, mostly to get toys or keep one of her parents in sight. Sometimes, it’s like she’s a compass and mom or dad is North. Lately she ‘talks’ 19 to the dozen: “ma ma ma ma da da da da ba ba ba ba ba”, it’s great! She mostly says “ma ma” to her mother, although dad often gets the same label 😉 The cats are also imitated often, when Kiko squeaks, then Miriam squeaks back at her. She eats like she never has and will get another meal, it all goes quite smoothly. We haven’t found any foodstuffs yet that she refuses, although she doesn’t seem that enthusiastic about dried apricots and boiled potatoes. Apart from that she eats everything, and then she stares at us with a very hungry look in her eyes 🙂 She likes to play the drums on the table, especially when mom and dad join in. Drumming with the three of us, and Miriam is happy as a lark.

Lately she’s been sleeping a lot again, in the mornings and the afternoons she will easily spend 2 hours in bed, and if she eats well, she also sleeps through the night! The nights are unpredictable though, sometimes she wants 3 feeds and sometimes none at all. Weird kid 😉 It’s so quite, at the moment she’ll roll over on her stomach while sleeping and stick her bum in the air. You have to be careful not to laugh too hard when you see that, because you’ll wake her up, and then you’ve done it! Being woken up is at the bottom of her list of favourite activities, together with ‘face cleaning after eating’ and ‘being dried off after having a bath’. We have put her on the floor in the shower cabin a couple of times, which she enjoys very much. Especially when the stream of the water goes over her head is nice, although sometimes she starts waving her arms around so enthusiastically that she falls over. That’s not a big success, strange to say 😛 A week ago we put her in the shower in her baby bath, and she could splash about with abandon and ‘drum’ on the water. Recently we put up the playpen in the living room, she can play in there safely and keeps her toys in one place. She quite enjoys it, even though she has smacked her head on the bars a couple of times. Oh well, another learning experience, and after a big hug and a kiss from mom or dad everything is good again 🙂

Advertisements

1 Comment (+add yours?)

  1. Mama.
    Jul 01, 2011 @ 05:28:39

    Bedankt voor de heerlijke foto`s van Miriam,wat een grote meid word ze al.

    Liefs Mama.

    Reply

Let us know what you think :-)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: