Miriam, 5m2w

Nederlands

Hier eindelijk weer eens een update over de ontwikkeling van onze geweldige dochter! Mevrouw groeit nog steeds als een tierelier, we moeten van het weekend maar weer eens kleren voor haar gaan kopen… Nog een paar broekjes, sokken, en shirtjes / truitjes met lange mouwen, het begint koud te worden (jaja, aan deze kant van de planeet is de herfst al begonnen! ;)). Ze is bijzonder geïnteresseerd in de wereld om haar een, alles krijgt haar volledige aandacht. Als ze mensen een beetje kent brabbelt ze uitgebreid tegen hen en lacht breeduit. Op het kinderdagverblijf is ze nu ook goed gesetteld, ze konden gisteren haar luier verschonen zonder dat ze begon te huilen! Dat was voor het eerst. Naar dingen toe bewegen gaat nog niet zo hard, kijken is leuker dan bewegen 🙂 Ze heeft zichzelf 1x van haar rug naar haar buik weten te rollen, helaas waren we daar geen getuige van. Je loopt even de kamer uit, komt 20 tellen later terug en ineens lag ze daar met haar neus op haar speelmat. Sindsdien heeft ze dat niet meer gedaan. Komt vanzelf!

Haar favoriete speelgoed lijkt momenteel wel haar voetjes te zijn, ze heeft ze continu vast. Luiers verschonen is een grotere uitdaging geworden: zij heeft haar voetjes vast, wij halen haar vingers voorzichtig los zodat haar beentjes naar beneden kunnen, zij pakt prompt haar voeten weer vast… Het voordeel is wel dat haar bips zich goed in de hoogte bevindt, dat is makkelijk afboenen 😉 Ander leuk speelgoed: haar moeders haar. Zodra ze de kans krijgt grijpt ze het vast en trekt er vervolgens best hard aan. Auw! Gelukkig heeft mama lekker veel haar. Miriam haar haar begint nu trouwens ook weer terug te groeien, onze pluizige paardenbloem. Ze heeft héél blond haar momenteel (beetje rood in het juiste licht), ben benieuwd hoe dat er later uit zal komen te zien 🙂 Mama begon ook zo blond, en werd in de loop der jaren steeds donkerder.

Ze heeft nu al bijna 2 tandjes! De onderste voortanden zijn aan het doorkomen. Weten we dus meteen waarom ze een tijd geleden zo onrustig was en zo graag aan de borst lag. Ze wilde gewoon troost en aandacht. Prima meisje, dan krijg je dat toch? Van een paar nachten wat minder slapen worden je ouders ook niet ziek (hooguit een beetje chagrijnig ;)). Alhoewel mama haar rust vlak daarna toch al niet lekker ging… Ze heeft gordelroos opgelopen! Het is een overblijfsel van de waterpokken en kan op komen zetten in tijden van stress (aardbeving) en verminderde weerstand (buikgriep gehad een paar weken daarvoor). Medicijnen gekregen van de dokter, maar helaas ging dat niet samen met borstvoeden, dus Miriam zat een week lang aan de fles. Gisteravond is ze weer terug aan de borst gegaan, en gelukkig wil ze die nog steeds. Da’s mooi, want die poepluiers die bij flesvoeding horen stinken zo verschrikkelijk! 😀

English

Here you finally have another update about the development of our wonderful daughter! Madam is still growing like a charm, we’ll have to buy her some more clothes again this weekend… Some more pairs of pants, socks, and shirts / sweaters with long sleeves, it’s starting to get cold (yessiree, autumn has already started on this side of the planet! ;)) She is particularly interested in the world surrounding her, everything gets her undivided attention. If she knows people a little she will talk to them extensively and throw them wide smiles. She has settled well into daycare, yesterday they were able to change her nappy without her starting to cry! That was the first time that happened. Moving towards objects isn’t all that yet, watching is more fun than moving 🙂 She managed to roll from her back to her stomach once, unfortunately we weren’t there to witness it. You walk out of the room, come back 20 seconds later and suddenly she’s lying there with her nose on her playmat. She hasn’t done it since. It will happen when it happens!

Her favourite toys at the moment appear to be her feet, she has an almost continuous hold on them. Changing her nappy has become a greater challenge: she holds on to her feet, we gently loosen her fingers so her legs can come down, she promptly grabs hold of her feet again… The upside is that her backside in the air, that makes it easy to wipe it 😉 Another nice toy: her mother’s hair. Every chance she gets she grabs it and then pulls on it quite hard. Ow! Fortunately mommy has a lot of hair. Miriam’s hair has started to grow back rather nicely, our fluffy dandelion. She has véry blond hair (a bit red when the light is right), I’m curious to see how that will turn out. Mommy started out very blond like that, and got darker as the years went on.

She almost has 2 teeth now! The bottom front teeth are coming through. Now we know why she was so restless a while ago and why she wanted to be on the breast so much. She just wanted comfort and attention. That’s fine sweetie, then that’s what you’ll get. Your parents won’t get sick from a couple of nights with less sleep (maybe just a little cranky ;)). Although mommy’s rest wasn’t all that soon after that episode: she contracted a case of shingles! It’s a remnant of the chickenpox and can rear its head in times of stress (earthquake) and a flaky immune system (had a stomach bug a couple of weeks before). Got medication from the doctor, but unfortunately they were incompatible with breastfeeding, so Miriam spent a week on the bottle. Yesterday evening she went back to the breast, fortunately she still wants it. That’s good, because the poo nappies that belong with formula feeding are really smelly! 😀

Advertisements

Let us know what you think :-)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: