Aardbeving, 11 – Earthquake, 11

Nederlands

Sorry voor het late bericht, om de een of andere duistere reden konden we de laatste paar dagen niet op ons blog komen. Beetje vreemd, maar goed… Daarna viel ons Internet uit, ik typ dit bij een collega thuis. Sinds zaterdag zijn we weer terug in Christchurch. Het was een verleidelijke gedachte om langer weg te blijven, maar Brian mocht niet meer verlof opnemen van zijn baas. Begrijpelijk, hij moet natuurlijk ook zijn bedrijf aan de gang houden, en hoe doe je dat als al je werknemers aan de andere kant van het land zitten? We waren net een uurtje thuis toen we een 4.9 naschok kregen… Een warm welkom 😛 Gelukkig hebben we nu stroom en water, heerlijk! We kunnen weer douchen zolang we ervoor zorgen geen water binnen te krijgen (het is nog vervuild).

Met Miriam gaat alles nog zijn gangetje, ze is wat onrustiger de laatste tijd. Dat kan komen door de onrustige omstandigheden de laatste tijd, maar we hebben ook een vermoeden dat er tandjes aan het doorkomen zijn… We wachten af! Afgelopen dinsdag heeft ze weer een Plunket beoordeling gehad, en ze is maar liefst 7 cm gegroeid in de laatste 2 maanden! Ze is nu 71 cm lang en weegt 8 kilo. De Plunket verpleegster vertelde dat ze in de komende tijd het gewicht in gaat halen. Verder is haar ontwikkeling fantastisch, ze is sterk, beweeglijk, vrolijk, verbaal sterk… We hebben zo met haar geboft 😀 We proberen nu ook langzamerhand haar aan vast voedsel te laten wennen. Er lag nog een proefzakje met een fruithapje in de koelkast, dus dat eens aangeboden. Het gezicht dat ze trok, geweldig! Blijkbaar kan een hapje op een lepel nog niet op tegen moedermelk 😉 Een bekende van ons adviseerde appelmoes, dus dat wordt onze volgende poging.

English

Sorry for the late post, for some strange reason or another we were unable to access our blog the last few days. A bit weird, but anyway… Then our Internet dropped out, I’m typing this in a colleague’s home. We’ve been back in Christchurch since last Saturday. It was a tempting thought to stay away for longer, but Brian couldn’t get more leave from his boss. Understandable, he has to keep his business running, of course, and how do you do that when all your employees are residing on the other side of the country? We had just been home for an hour when a 4.9 aftershock hit… A warm welcome 😛 Fortunately we have power and water now, fantastic! We can have a shower again as long as we’re careful not to swallow the water (it’s still polluted).

With Miriam everything is still toddling along nicely, she is a bit restless lately. That might be caused by the restless circumstances of late, but we also have a suspicion that she’s teething… We’ll have to wait and see! Last Tuesday she had another Plunket examination, and she has grown 7 cm in the past 2 months! She is now 71 cm tall and weighs 8 kg. The Plunket nurse told that she will put on the weight on the coming time. Apart from that her development is great, she is strong, mobile, cheerful, chatty… We are so lucky to have her 😀 We are also trying to get her used to solids. There was a sample bag with pureed fruit in the fridge, so we offered that. The face she pulled, hilarious! Apparently some puree on a spoon is no match for mother’s milk 😉 Someone we know suggested apple sauce, so that is the next item on our list.

Advertisements

Let us know what you think :-)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: