Miriam, 8w

Nederlands

Onze geweldig lieve en fantastische Miriam is alweer 8 weken oud! Elke dag met haar is een klein feestje, ze doet telkens iets nieuws of maakt een geluidje dat je nog niet eerder gehoord hebt. Helaas zijn haar laatste trucjes voor haar ouders niet zo leuk… Had ze er eerst al een handje van om te poepen net nadat je haar luier had verschoond, nu vindt ze het leuk om, zodra de luier af is, een plasje te doen op de commode. Gelukkig ligt er altijd wel een doek onder, dat scheelt weer 😛 Afijn, ze heeft veel output, dus dat betekent dat ze in ieder geval voldoende te eten krijgt. Zometeen gaan we naar de Plunket en wordt ze weer gemeten en gewogen, ik ben benieuwd!

Van de week een ander mijlpaaltje met haar bereikt: het badje. Die vond ze de eerste tijd van haar leven helemaal niets, het was huilen met de pet op. Vandaar dat ze met papa onder de douche ging, dat vond/vindt ze heerlijk. Helaas zorgde dat er wel voor dat we niet goed onder haar okseltjes schoon konden maken, omdat ze haar armpjes zo stijf bij elkaar hield, en had ze ineens een hele rode, geïrriteerde plek onder haar linkser oksel. Van de dokter hebben we er een zalfje voor gekregen en het is nu al bijna weg, gelukkig. Gisteren hebben we haar weer eens in bad gedaan en het ging geweldig goed, ze was zelfs aan het lachen! Ze ontspant zich ook wat meer als ze zo ronddobbert, dus kunnen we in alle plooien goed boenen 🙂

Gisteren met Miriam ook naar een kinderdagverblijf geweest, om eens te kijken… Het zag er prima uit, maar de gedachte dat we haar over een goede maand uit handen moeten geven is verschrikkelijk. Je zou bijna de neiging krijgen om je baan op te zeggen. Gelukkig is het maar voor een paar dagen in de week, en ik mag iedere dag langskomen om haar te eten te geven.

We hebben het nu ook al een paar keer gehad dat ze zonder speentje in slaap valt. ‘s Nachts hebben we niet zoveel zin om weer uit bed te komen als we horen dat ze het speentje uitgespuugd heeft, dus laten we het even gaan, en uiteindelijk slapen we dan allemaal weer (zonder te huilen). Dat opent perspectieven! Maakt ons leven een stuk makkelijker als Miriam niet telkens wakker wordt omdat ze haar speen kwijt is. We wachten af… 🙂

English

Our great, wonderful and sweet Miriam is 8 weeks old already! Every day with her is cause for a celebration, she’s always doing some new thing or making a sound that you haven’t heard before yet. Unfortunately her latest tricks aren’t that nice for her parents… At first she had the habit of doing a poo just after you changed her nappy, now she thinks it’s fun, as soon as you take the nappy off, to do a wee on the changing table. Fortunately there’s always a cloth lying underneath, makes less of a mess 😛 Oh well, she has plenty of output, so at least that means she’s getting plenty to eat. In a short while we’re going to see Plunket and she’ll be measured and weighed again, I’m very curious!

This week we had another little milestone with her: the bath. She didn’t like that at all the first period of her life, it was crying, crying all the way. Hence the reason she has showers with daddy, she loved/loves that. Unfortunately it meant that we couldn’t clean that well under her armpits, since she kept her arms clenched to her sides, and all of a sudden she had a red, irritated area under her left armpit. The doctor gave us an ointment for it and now it’s almost gone, fortunately. Yesterday we tried bathing her again and it went really well, she was even laughing! She also relaxes a bit more when she’s bobbing around like that, so we’re able to scrub well in all the folds 🙂

Yesterday I took Miriam to a day-care centre, to have a look… It all seemed fine, but the thought that we’ll have to hand her over in a month’s time is just terrible. It’s very tempting to give up your job entirely. Fortunately it’s only for a couple of days in the week, and I’m allowed to come over every day to feed her.

It’s also happened a couple of times now that she’s fallen asleep without her dummy. At night we don’t feel very inclined to get out of bed when she’s spat out her dummy, so we let it go for a bit, and after a while all of us are sleeping again (without any crying). That’s very promising! It makes our lives a lot easier if Miriam doesn’t wake up every time she loses her dummy. To be continued… 🙂

Advertisements

Let us know what you think :-)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: