Reisverslag – Travel report

Nederlands

Nu, zoals beloofd, ons reisverslag. Hoop dat jullie klaarzitten voor een verhaal vol spanning, sensatie, en wachttijden! 😉

De problemen begonnen al voor het vertrek: we konden niet on-line inchecken. Bellen met de KLM leverde geen verklaring op, maar we werden wel telofonisch ingecheckt voor het gedeelte Amsterdam – Londen. De boarding passes zouden we dan on-line te pakken kunnen krijgen. Eh… Niet dus. De site was blijkbaar overbelast. Uiteindelijk ben ik zelf maar op-en-neer naar Schiphol gegaan om ze te pakken krijgen, en daar kreeg ik ook te horen waarom we niet verder ingecheckt konden worden voor de rest van onze reis: de KLM heeft geen samenwerkingsovereenkomst met Quantas. Op Londen Heathrow moesten we verder inchecken bij een transferbalie. Nou, vooruit dan maar, we hebben weinig keus. Met boarding passes weer terug naar huis. Daar liep het in de loop van de middag geleidelijk vol met ons afscheidscomite (binnenkort foto’s!) en vertrokken we om half 5 weer naar Schiphol. Over het afscheid schrijf ik liever hier niet, dat heb ik al gedaan en zit ik zo te janken achter het toetsenbord.

De reis verliep spoedig tot aan Bangkok. Het verdere inchecken in Londen leverde geen problemen op en met 4 extra boarding passes gingen we verder. In Bangkok echter (de plek van onze tussenstop, waar het vliegtuig bijgetankt en schoongemaakt werd), liepen we 2 uur vertraging op wegens een ‘technisch mankement’… Aargh! We hadden een redelijk korte overstaptijd in Sydney (2.5 uur), dus was er een aardige kans aanwezig dat we de verbinding zouden missen. Dat is gelukkig niet gebeurd. Onze Premium Economy klasse verzachtte de pijn ook goed: fijne ruime stoelen, goed eten en een glas champagne zodra je ging zitten. We hebben besloten dat we nooit meer anders willen vliegen!

In Christchurch aangekomen zijn we zonder problemen door de douane en de immigration heengekomen, en hebben we nog snel in de tax free een navigatie systeem en een scheerapparaat voor Brian gekocht. Daarna kwam echter de laatste drempel: mijn koffer is kwijt! Men vermoedt dat hij in Sydney achter is gebleven. Laten we het hopen, dan heb ik hem snel weer terug. Als hij nog in Londen of zelfs in Amsterdam staat… Hmmm, positief denken! Vanmiddag maar bellen hoe het ervoor staat.

English

Now, as promised, our travel report. Hope you’re ready for a tale full of sensation, excitement and waiting times!

The trouble started before we even left: we couldn’t check in on-line. Calling with the KLM didn’t provide any answers, however we we’re checked in by phone for the Amsterdam – London part. We could then get our boarding passes on-line. Well… No. Apparently the website was too busy. Eventually I went to Schiphol to get them, and there I heard why we couldn’t be checked in for the rest of the trip: KLM doesn’t have a cooperation contract with Quantas. We’d have to check in further on London Heathrow at a transfer counter. OK, fine, it’s not like we had a choice. Back home with the boarding passes, the house filled up during the afternoon with our goodbye committee, and at 16:30 we left for Schiphol. I won’t write anything here about the saying goodbye part, I already did that and before you know it I’ll be crying my eyes out behind the keyboard.

The trip went fine all the way to Bangkok. The further checking in in London went off without a hitch, and with 4 extra boarding passes in our pockets we went on our way. However, in Bangkok (the location where the plane was refueled and cleaned), we were delayed for 2 hours due to ‘technical difficulties’… Aargh! Our transfer time in Sydney was fairly short (2.5 hours), so there was a fair chance that we would miss our connecting flight. Fortunately that didn’t happen. Our Premium Economy class also eased the pain: nice, roomy chairs, good food and a glass of champagne as soon as you sit down. We’ve decided we never want to fly any other way again!

Upon arrival in Christchurch we went through Customs and immigration without any problems, and we bought a navigation system and an electric shaver for Brian in the tax free. Then came the last hurdle: they lost my suitcase! They think it got left in Sydney. Let’s hope so, then I’ll have it back very soon. If, however, it’s still in London or even Amsterdam… Hmmm, think positive! I’ll give them a call this afternoon to ask how it’s going.

Advertisements

1 Comment (+add yours?)

  1. Bangkok Hotels Thailand
    May 23, 2009 @ 05:19:34

    Great post! I like this blog and good article also.

    Reply

Let us know what you think :-)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: